Funkcje mukante

Rejestracja On-Line

Rejestracja On-Line

 • formularz rejestracyjny ze standardowymi polami: danymi uczestnika oraz danymi do faktury
 • możliwość umieszczenia dowolnych pól dodatkowych: tekstowych, wyboru, wielokrotnego wyboru itp.
 • dodatkowe pola uzależnione od typu uczestnika, kraju itp.
 • możliwość dokonywanie rezerwacji grupowych - pozwala na zarejestrowanie wielu uczestników jednocześnie

Rejestracja przez administratora

 • ręczne wprowadzanie uczestników oraz zapisywanie ich na wybrane wydarzenia
 • szybka rejestracja z e-mailem wysyłanym do uczestnika: administrator wypełnia tylko podstawowe dane, resztę uzupełnia uczestnik przy pierwszym logowaniu
Rejestracja przez administratora
Ceny

Ceny

 • definiowanie progów cenowych zależnych od daty zapisu: np. wczesna rejestracja, późna rejestracja
 • definiowanie wielu grup cenowych: np. zwykła i rabatowa
 • definiowanie różnych cen wydarzeń dla różnych typów uczestników

Formularz zapisów

 • definiowanie wielu wydarzeń na jednej konferencji: warsztatów, kursów, paneli itp.
 • definiowanie zależności między wydarzeniami: np. uczestnik nie może zapisać się na warsztat jeżeli nie uczestniczy w danym kursie teoretycznym
 • blokowanie zapisów na równoległe wydarzenia: uniemożliwia zapisanie się na dwa wydarzenia odbywające się o tej samej godzinie
 • definiowanie pakietów wydarzeń ze zniżkami: np. konferencja + warsztat
 • definiowanie wydarzeń darmowych
 • możliwość późniejszej zmiany zapisów przez uczestnika
Formularz zapisów
Liczba miejsc

Liczba miejsc

 • definiowanie liczby dostępnych miejsc na poszczególnych wydarzeniach
 • automatyczne pilnowanie liczby dostępnych miejsc
 • możliwość zmiany liczby miejsc przez administratora
 • możliwość chwilowego zablokowania zapisów na dane wydarzenie

Lista rezerwowa

 • możliwość zapisywania się uczestników na listy rezerwowe w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc na dane wydarzenie
 • możliwość zapisania uczestnika z listy rezerwowej gdy zwolni się miejsce
Lista rezerwowa
Dane uczestnika

Dane uczestnika

 • możliwość poprawienia własnych danych przez uczestnika
 • automatyczne odnotowywanie każdej zmiany danych w systemie

Automatyczne fakturowanie

 • automatyczne wystawianie przez system faktur: Proforma, VAT, Korygujących
 • możliwość umieszczenia własnego logo na fakturze
 • możliwość pełnego dostosowania szablonu faktury do wymagań organizatora
Automatyczne fakturowanie
Zaliczki i rabaty

Zaliczki i rabaty

 • definiowanie zaliczek, przykładowo: 30% płatne teraz, 70% na miesiąc przed wydarzeniem
 • możliwość udzielenia indywidualnych rabatów każdemu z uczestników z osobna przez administratora

Płatności On-Line

 • możliwość opłacenia zapisów przez uczestnika On-Line w dowolnym momencie
 • uczestnik ma wybór czy płaci całość czy zaliczkę
Płatności On-Line
Płatności Offline

Płatności Offline

 • administrator odnotowuje płatności, które otrzymał drogą tradycyjną (przelewem, przekazem)
 • system po odnotowaniu płatności wysyła powiadomienia i automatycznie generuje faktury, administrator musi tylko wprowadzić datę opłacenia faktury
 • możliwość zmiany liczby miejsc przez administratora
 • możliwość odnotowania częściowej płatności (generuje fakturę vat na kwotę zaliczki oraz nową fakturę proforma na resztę)

Rezerwacje hotelowe

 • lista hoteli wraz z danymi kontaktowymi, adresowymi i mapkami dojazdu
 • osobne, indywidualnie dopasowane formularze rezerwacji dla każdego hotelu
 • przesyłanie rezerwacji bepośrednio do hotelu wybranego przez uczestnika
Rezerwacje hotelowe
Maile administracyjne

Maile administracyjne

 • administrator ma możliwość wysłania maila do uczestnika z powiadomieniem o niezapłaconej fakturze Proforma

Mailing

 • podział uczestników na grupy: wg wydarzeń, na które są zapisani, wg statusów opłat za faktury itp.
 • możliwość wysyłania wiadomości e-mail do dowolnych grup uczestników
 • personalizacja wysyłanych maili: np. automatyczne wstawianie imienia i nazwiska
 • monitorowanie i statystki: kto otworzył maila, kto kliknął w link umieszczony w mailu itp.
Mailing
Administracja

Administracja

 • listy uczestników, wydarzeń, pakietów, zapisów itp.
 • filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie na każdej z list
 • możliwość eksportu list do PDF lub Excel
 • generowanie rozbudowanych raportów i ich eksport do formatu MS Excel
 • możliwość edycji: opisów pakietów, wydarzeń, liczby dostępnych miejsc oraz innych treści i ustawień systemu

Powiadomienia email

 • maile automatycznie wysyłane przez system między innymi:
  - po rejestracji - dane do logowania
  - po zapisaniu się przez uczestnika - załącznik faktura Proforma
  - po opłaceniu On-Line lub Offline - załącznik faktura VAT
  - po zmianie zapisów - załącznik faktura korygująca lub VAT
 • możliwość zmiany szablonów wiadomości e-mail przez administratora
Powiadomienia email
Recepcja

Recepcja

 • wersja stacjonarna programu Mukante umożliwiająca szybkie odnotowywanie uczestników przybywających na wydarzenie
 • możliwość drukowania identyfikatorów na miejscu wydarzenia na ultra szybkich drukarkach termicznych
 • możliwość definicji szablonu identyfikatorów
 • program dla recepcji jest wielostanowiskowy: umożliwia jednoczesną rejestrację osób na dowolnej liczbie stanowisk
 • możliwość dopisywania uwag do uczestników
 • możliwość dodawania zadań do wykonania później
 • możliwość pracy na lokalnej kopii danych, która jest następnie synchronizowana z centralnym serwerem - pozwala to na obsługę recepcji bez dostępu do Internetu
 • możliwość drukowania dowolnych identyfikatorów: np. dla osób, które nie zarejestrowały się na konferencję, ale przyjechali jako organizatorzy