Najczęściej zadawane pytania

faq

Czy można ręcznie dodawać uczestników?
Tak, uczestnicy mogą być dodawani ręcznie przez administratora systemu. Istnieją dwa sposoby dodawania uczestników:
pełna rejestracja - administrator rejestruje uczestnika podając wszelkie niezbędne informacje, szybka rejestracja - administrator podaje tylko podstawowe informacje, system generuje link wysyłany do uczestnika pozwalający na zalogowanie się do systemu i uzupełnienie danych.

Czy możliwe jest wygenerowanie list uczestników zapisanych na poszczególne panele/wydarzenia?
System umożliwia wygenerowanie list uczestników zapisanych na poszczególne wydarzenia, łącznie z datą zapisu i statusem płatności. Na potrzeby danego wydarzenia możemy stworzyć dowolny raport i dodać go do systemu z możliwością wygenerowania w wybranym przez administratora momencie.

Czy jest możliwe wygenerowanie listy uczestników, którzy nie uregulowali płatności?
Tak, program umożliwia bieżący nadzór nad statusami płatności między innymi przez generowanie zestawień uczestników, którzy zalegają z opłatami.

Czy jest możliwa modyfikacja liczby miejsc dostępnych na poszczególne wydarzenia po uruchomieniu rejestracji?
Tak, administrator może dowolnie zmieniać dostępną liczbę miejsc w każdym momencie. Nie można jedynie zmniejszyć liczby miejsc poniżej liczby zapisanych już uczestników. Dodatkowo w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc uczestnicy mają możliwość zapisywania się na listy rezerwowe.

Czy możliwe jest zapisanie uczestnika, który nie ma dostępu do internetu lub nie posiada adresu e-mail?
Tak, administrator ma możliwość ręcznego dopisania uczestników, może dowolnie zmieniać wydarzenia, na które dany uczestnik jest zapisany. Program wygeneruje faktury, które mogą zostać wydrukowane przez administratora i przesłane tradycyjną pocztą do uczestnika.

Czy jest możliwe dokonywanie płatności z opóźnieniem?
Tak, uczestnik podczas rejestracji otrzymuje fakturę ProForma, którą może opłacić On-Line lub wykonując tradycyjny przelew. Termin płatności może być ustawiony dowolnie. Dodatkowo istnieje możliwość generowania faktur zaliczkowych - uczestnik ma możliwość wyboru czy opłacić zaliczkę czy całość. W przypadku opłaty zaliczki będzie musiał dokonać pozostałej części płatności na określony czas przed rozpoczęciem wydarzenia.

Czy jest możliwe wygenerowanie wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu?
Tak, program umożliwia zbiorcze wydrukowanie faktur za dany miesiąc w celu dokonania niezbędnych rozliczeń księgowych.

Czy istnieje możliwość dokonywania rejestracji w imieniu większej grupy uczestników?
Tak, uruchomiliśmy możliwość dokonywania rejestracji grupowych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, w której w danej organizacji jedna osoba dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych. W tej sytuacji system może generować faktury zbiorcze - nie generuje osobno faktury dla każdego z uczestników.

faq


Czy można ręcznie dodawać uczestników ?

Tak, uczestnicy mogą być dodawani ręcznie przez administratora systemu. Istnieją dwa sposoby dodawania uczestników: pełna rejestracja - administrator rejestruje uczestnika podając wszelkie niezbędne informacje, szybka rejestracja - administrator podaje tylko podstawowe informacje, system generuje link wysyłany do uczestnika pozwalający na zalogowanie się do systemu i uzupełnienie danych.

Czy możliwe jest wygenerowanie list uczestników zapisanych na poszczególne panele/wydarzenia ?

System umożliwia wygenerowanie list uczestników zapisanych na poszczególne wydarzenia, łącznie z datą zapisu i statusem płatności. Na potrzeby danego wydarzenia możemy stworzyć dowolny raport i dodać go do systemu z możliwością wygenerowania w wybranym przez administratora momencie.

Czy jest możliwe wygenerowanie listy uczestników, którzy nie uregulowali płatności ?

Tak, program umożliwia bieżący nadzór nad statusami płatności między innymi przez generowanie zestawień uczestników, którzy zalegają z opłatami.

Czy jest możliwa modyfikacja liczby miejsc dostępnych na poszczególne wydarzenia po uruchomieniu rejestracji ?

Tak, administrator może dowolnie zmieniać dostępną liczbę miejsc w każdym momencie. Nie można jedynie zmniejszyć liczby miejsc poniżej liczby zapisanych już uczestników. Dodatkowo w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc uczestnicy mają możliwość zapisywania się na listy rezerwowe.

Czy możliwe jest zapisanie uczestnika, który nie ma dostępu do internetu lub nie posiada adresu e-mail ?

Tak, administrator ma możliwość ręcznego dopisania uczestników, może dowolnie zmieniać wydarzenia, na które dany uczestnik jest zapisany. Program wygeneruje faktury, które mogą zostać wydrukowane przez administratora i przesłane tradycyjną pocztą do uczestnika.

Czy jest możliwe dokonywanie płatności z opóźnieniem ?

Tak, uczestnik podczas rejestracji otrzymuje fakturę ProForma, którą może opłacić On-Line lub  wykonując tradycyjny przelew. Termin płatności może być ustawiony dowolnie. Dodatkowo istnieje możliwość generowania faktur zaliczkowych - uczestnik ma możliwość wyboru czy opłacić zaliczkę czy całość. W przypadku opłaty zaliczki będzie musiał dokonać pozostałej części płatności na określony czas przed rozpoczęciem wydarzenia.

Czy jest możliwe wygenerowanie wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu ?

Tak, program umożliwia zbiorcze wydrukowanie faktur za dany miesiąc w celu dokonania niezbędnych rozliczeń księgowych.

Czy istnieje możliwość dokonywania rejestracji w imieniu większej grupy uczestników ?

Tak, uruchomiliśmy możliwość dokonywania rejestracji grupowych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, w której w danej organizacji jedna osoba dokonuje rejestracji w imieniu pozostałych. W tej sytuacji system może generować faktury zbiorcze - nie generuje osobno faktury dla każdego z uczestników.